Metodologia de organizare a probei de baraj din faza a II-a

Vă prezentăm mai jos reperele metodologice privind organizarea eventualei probe de baraj de la finala ediției 2023  prevăzută la art. 16 in regulamentul de concurs:
 
1. În cadrul întâlnirii finale organizatorii pot organiza o probă de baraj de departajare pe baza unui test rapid în formă scrisă care se va susține doar fizic în cadrul locației de desfășurare a ultimei părți a fazei a II-a. Proba de baraj adaugă maxim alte 10 puncte.
 
2. Elevii care vor fi invitați la o eventuală probă de baraj vor fi selectați de comisia de examinare în baza unor punctaje egale și informarea se va face prin afișarea pe site-ul concursului a listei cu elevii convocați cu cel puțin 2 ore înainte de eventuala probă de baraj.
 
3. Proba de baraj constă într-un test scris pe hârtie cu durata de 45 de minute. Elevii vor participa neînsoțiți la proba scrisă. 
 
4. Subiectele pentru proba de baraj vor fi trase la sorți în prezența elevilor înainte de începerea probei propriu-zise dintr-un set de subiecte pregătite de organizatori.
 
5.  Eventuala probă de baraj se va susține în ziua finalei, după prezentarea roboților de către elevi în fața comisie de organizare.  
 
6. Elevii vor fi grupați pe cele două categorii de vârstă (8-12 și 12-16) în conformitate cu încadrarea lor în fazele anterioare ale concursului.
 
7. Prezenta metodologie completează regulamentul ediției 2023. Elevii sunt rugați să citească
cu atenției prevederile regulamentului. 
 
8. Bibliografia pentru proba scrisă este:
 
 
 Grupa 8-12 ani:
  a) Lecțiile disponibile la robo.nextlab.tech pentru categoria de vârstă 8-12 ani și perioada 2020-2023
  b) Capitolele 1 și 2 ale cărții Introduction to “Arduino. A piece of cake!” de Alan G. Smith http://www.introtoarduino.com/downloads/IntroArduinoBook.pdf
 
 Grupa 12-16 ani:
  a) Lecțiile disponibile la robo.nextlab.tech pentru categoria de vârstă 12-16 ani și perioada 2020-2023
  b) Capitolele 1,2 și 3 ale cărții Introduction to “Arduino. A piece of cake!” de Alan G. Smith http://www.introtoarduino.com/downloads/IntroArduinoBook.pdf
  c) Paginile 1-53 ale documentației microcontrollerului ATMEGA328PB disponibilă la  https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001906A.pdf