Detalii și criterii Faza I NEXTLAB.TECH ediția 2023

Detalii și criterii Faza IVă reamintim că în data de 20 mai 2023 începe testul online individual pentru faza I a concursului național de robotică școlară nextlab.tech ediția 2023. aducem la cunoștință o serie de detalii utile și criterii de corectare a testelor din faza I a concursului. 

 

Testul este compus din două părți: a) o secțiune de întrebări și b) o secțiune de videopitch.

 

Întrebările sunt legate de robotică școlară și sunt construite pe baza lecțiilor pregătitoare pe pe platforma robo.nextlab.tech. Bibliografia de examen ia în calcul și lecțiile pregătitoare din anii anteriori care sunt disponibile în secțiunea “bibliotecă” pe platforma robo.nextlab.tech. Întrebările vor fi cu răspuns deschis care poate avea maxim 150 de caractere. Vor fi 7 întrebări.

 

Partea de videopitch presupune o componentă de creativitate tehnologică și digitală care este foarte importantă în procesul de departajare. Elevii vor trebui să realizeze un film scurt prin care să demonstreze abilitați de digital storytelling și dorința de a participa la concurs pentru a învăța. În cadrul videopitch-ului vor fi punctate în special secvențele din care rezultă că video-pitch-ul este realizat de elev(spre exemplu mesaje verbale, apariții în care elevul demonstrează îndemănare tehnologică etc). Nu recomandăm utilizarea de voce artificială deoarece este important ca din videopitch să rezulte munca depusă de elev la realizarea videopitch-ului . 

 

Elevii vor susține testul online în mod individual. Testul va fi încărcat la adresa robo.nextlab.tech. Testul va fi disponibil începând cu data de 20 mai 2023 orele 10:00. Profesorii pot organiza sesiuni de susținere a testului atunci când se văd cu eleviii în cadrul cluburilor de robotică sau al orelor obișnuite. La cererea profesorilor, testul vă fi deschis timp de doua săptămâni astfel încât să aibă timp să se întâlnească în cadrul cercurilor de robotică. Fiecare elev poate trimite testul o singură data. Elevii se vor putea înscrie și imediat înainte de a începe testul.  

 

Elevii cu Cerințe Educaționale Speciale care nu pot îndeplini criteriile din video pitch sunt datori să informeze comisia și să încarce un link spre documente doveditoare. În acest sens vă exista un formular la începutul testului. Acești elevi pot apărea în video pitch împreuna cu un însoțitor dacă este necesar. 

 

Elevii care la ediția din anul anterior au obținut premii, mențiuni sau au avut peste 95 de puncte în finală se vor califica automat cu condiția că să obțină minim 70 de puncte(din 100) la lucrarea de la sfârșitul Fazei I.  Participanții  au  obligația  să  specifice  poziția  din  lista  ediției anterioare  în momentul când finalizează testul de la sfârșitul fazei I. Clasamentele sunt disponibile în pagina “Concurs” secțiunea “Arhivă” de pe site-ul www.nextlab.tech. Informațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.

 

Menționam că forma oficială a regulamentului nu a fost încă publicată însă un link spre forma propusă care cel mai probabil va fi și cea publicată formal, este disponibil aici. Nu uitați să consultați acest document!

 

Numărul de elevi admiși în Faza II este de 1200.  La ediția din anul acesta nu mai există căpitani. În cazul în care rezultatele de pe ultimele poziții sunt apropiate, organizatorii pot decide extinderea numărului de elevi calificați în faza II peste limita de 1200. În cazul în care numărul de elevi cu performanțe minimale la sfârșitul fazei I este mai mic de 1200, organizatorii vor reduce numărul de elevi admiși în Faza II.

 


Baremul de corectare:

 

 

Fiecare răspuns corect la o întrebare. ………………………………………………………… 10 puncte

 

Videopitch: 

 

Elevul se prezintă în videoclip specificând toate datele de identificare cerute de regulament (prenume, localitate, scoală, clasă/vârstă, secțiunea aleasă) ………………………………  3 puncte

Videopitch-ul are o secvență introductivă ……………………………………………………..  3 puncte

Videopitch-ul are o coloana sonoră ……………………………………………..…….……….  3 puncte

Videpitch-ul conține secvențe în care elevul vorbește convingător ………………………..   3 puncte

Videpitch-ul conține secvențe în care elevul demonstrează îndemănare tehnologică (de exemplu prezentarea unui proiect relevant creat) ……….………………………………………………  5 puncte

Elevul specifică că aderă la condițiile de fair play și bună credință ale concursului ……… 5 puncte

Videpitch-ul are o formulă de închidere ……………………………….………………….….    3 puncte

Impresia artistică generală a video pitch-ului ………………………………..…………….…   5 punctePunctaj maxim: 100 de puncte

 

Răspunsurile corecte vor fi afișate după închiderea testului.